STK Okříšky - oficiální stránky klubu

Zápis č. 1 z jednání VV STK Okříšky

Datum, čas, místo konání: 20.4.2009, 19:00 restaurace U Mušketýrů

Přítomni: Z. Nevrkla, V. Ježek, J. Milostný ml., M. Bulička, J. Vondrák, J. Rampírová, D. Bulantová
Omluveni: -
Neomluveni: -

1. Volba prezidenta klubu

Prezidentem Sportovního tenisového klubu Okříšky na období 2009 – 2013 byl zvolen pan Zdeněk Nevrkla.

2. Rozdělení činností

Mezi jednotlivé členy výboru byly přerozděleny činností související s chodem klubu. Ve funkci jednatele je nadále pan Jiří Milostný ml. a ve funkci hospodáře pan Milan Bulička. Ostatní nezbytné činnosti byly rozděleny mezi další členy výboru.

3. Hrací řád

Výbor STK aktualizoval Hrací řád s platností od 1. dubna 2009 včetně stanovení podmínek pro pronajímání tenisových kurtů pro nečleny STK.

4. Kalendář akcí

Výbor STK zpracoval kalendář akcí na rok 2009 (jednorázové turnaje, mistrovská utkání, tenisový večírek).

5. Dlouhodobé soutěže

Pro letošní rok opět výbor připravuje organizování dlouhodobých soutěží ve dvouhře a čtyřhře mužů i žen. Termín přihlášek je do 5.5.2009: Muži – p. Nevrkla, ženy - pí. Rampírová.

6. Různé

Nákup tenisových míčů, příp. dalších sportovních potřeb – zajistí p. J. Milostný

Termín konání příští schůze

27.4.2009 v 19:00 hod. restaurace U Mušketýrů

Zapsal: Z. Nevrkla